04 February 2013

.:: Action ::.

~ AcTiOn SpeAk LOUDER ThaN WORD ~
PerMUdaHkan Kami UntuK MeLaKukaN 
KEBAIKAN
WaLau DimaNa Kami Berada!
Amin3x, Bi Iznillah :) 

03 February 2013

.:: Min hu ::.

Sangat TerKesaN :

 ~Kita Bersyukur dan Bersabar dengan yang sedikit (Allah uji kita), Allah tambah rezeki supaya terus bersyukur, menyebut dan mengingatinya~

~Tanamkan rasa cukup dengan rezeki yang Allah beri~

02 February 2013

.:: Back to Allah ::.


Dari ibnu Abbas r.a , ia berkata : Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi s.a.w, kemudian baginda berkata : “Wahai Pemuda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat: peliharalah (batas-batas) Allah s.w.t nescaya Allah s.w.t akan memeliharamu, peliharalah (batas-batas) Allah s.w.t nescaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu , jika engkau meminta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah s.w.t dan ketahuilah: sesungguhnya kalaulah suatu umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu maka mereka tidak akan memebrimu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul memberi suatu kemudaratan kepadamu maka mereka tidak akan memberimu mudarat kecuali sesuatu yang telah Allah s.w.t tentukan bagimu, al-Aqlam (qalam-qalam Malaikat) telah diangkat dan al-Suhuf telah habis (maka penulisannya)”

01 February 2013

.:: Indahnya ::.

Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus dan dari pohon tamar kurma dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik, dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaiton serta buah delima yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.
 (Surah al-An'am (6): 99)