01 December 2011

.:: Tazkiyah al-Nafs : Konsep Perubahan Jiwa ::.

~Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang~


Tazkiyah al-Nafs:

juga sering di selami dengan erti Penyucian Jiwa,  Pembersihan Hati, Penjernihan atau Pembeningan Hati serta penyelarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Mujahadah juga dapat memberikan makna yang sama dengan pembersihan hati. 

Langkah penerokaan Tazkitah al-Nafs meliputi jalinan hubungan yang baik antara manusia dan alam lingkungannya seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam konsep tasawuf, Tazkiyah al-Nafs adalah satu kaedah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui proses-proses dan latihan-latihan rohani yang tertentu.

Perubahan jiwa dapat dikeluarkan daripada konsep Tazkiyah al-Nafs. 

Beralihnya jiwa yang kotor, ternoda dan tercemar menjadi jiwa yang suci lagi menyucikan,

Peralihan daripada keadaan yang tidak mengikuti syariat kembali kepada keadaan yang menempati syariat, 

Daripada hati yang kafir menjadi hati yang mukmin, 

Daripada munafik menuju sifat jujur, amanah dan fatanah, 

Kebakhilan bertukar kepada pemurah, 

sifat demdam berganti pemaaf, tawadu', tawakal dan terkawal.


Ilalliqa
Ilahi Anta Maqsudi wa Redhaka Matlubi
Bayti Jannati
06:35PM

No comments:

Post a Comment